Projekty UE

Firma ABEGO S.C. Radosław Czeczotka Krzysztof Woliński od 2017 roku realizuje projekt pt. "Opracowanie własnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyki budynkowej" w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Celem technicznym projektu jest stworzenie innowacyjnej w skali światowej gamy przycisków (serce systemów inteligentnej automatyki budynkowej) wraz z rozwiązaniem uzupełniającym (bramka IP). Aby zrealizować cel, niezbędne jest podjęcie prac projektowych, designerskich, programistycznych, konstrukcyjnych (mechanika, materiały, elektronika itd), a także testowych umożliwiających walidację rozwiązania w skali operacyjnej i bezpośredniego wykorzystania rynkowego.

Cele (biznesowe) projektu:

 • znalezienie efektywnego źródła przychodów
 • wykorzystanie potencjału firmy, tkwiącego w posiadanym rozeznaniu na rynku i w technologiach związanych z automatyką budynków
 • rozwinięcie technologii efektywnej ekologicznie i ekonomicznie
 • uzyskanie oferty zdolnej do konkurowania na rynkach zagranicznych
 • internacjonalizacja przedsiębiorstwa i pojawienie sięw Polsce i Europie nowej marki z Polski.

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostaną poniższe efekty:

 • zgodność z celem Zwiększenie aktywności w obszarze B+R firm
 • liczba prac B+R zakończonych pierwszą produkcją: 1
 • wdrożenie do działalności nowych produktów
 • przyczynienie się do rozwoju dziedziny automatyki budynkowej
 • wzrost zatrudnienia i rozwój kooperacji w związku z wdrożeniem rozwiązania na rynek
 • dynamiczny wzrost przychodów

Wartość Projektu: 2661630,30 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 1500224,50 pln